KOMUNIKAT W SPRAWIE OBSŁUGI PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

KOMUNIKAT W SPRAWIE OBSŁUGI PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) informujemy o konieczności podjęcia działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.).

Od 19 marca 2020 roku do odwołania w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu ostrzeszowskiego zawiesza się udzielanie porad osobiście. Adwokaci oraz radcy prawni obsługujący punkty będą pracować zdalnie i udzielać porad tylko i wyłącznie przez telefon i z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

PUNKT PROWADZONY W STAROSTWIE POWIATOWYM:
tel. 663 913 019 w godz. 11:30 – do 15:30

PUNKTY W GMINACH:
tel. kom. 514 508 484 oraz  607 516 232 w godz. 11:30 – do 15:30

email: npp@powiatostrzeszowski.plSkip to content