Nabór wniosków OLGD – 4 ogłoszenia

olgd

W związku z ogłoszeniem naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie projektów grantowych poniżej cztery ogłoszenia o naborze.

Ogłoszenie nr 10/2019/G (pobierz PDF)
dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania
19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie projektów grantowych.

Ogłoszenie nr 11/2019/G (pobierz PDF)
dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania
19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie projektów grantowych

Ogłoszenie nr 12/2019/G (pobierz PDF)
dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania
19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie projektów grantowych

Ogłoszenie nr 13/2019/G (pobierz PDF)
dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania
19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie projektów grantowych.Skip to content