Vivat 3 maja, vivat Konstytucja

Mikstaczanie uczcili 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja gremialnie uczestnicząc w mszy świętej za ojczyznę oraz składając wiązanki kwiatów pod pomnikiem w trakcie uroczystego apelu na Rynku. Podczas wciągania flagi białoczerwonej na maszt mikstacka orkiestra grała „Mazurka Dąbrowskiego” a na finał uroczystości zabrzmiała „Rota”.

W świąteczny poranek po godzinie 10 w mikstackiej farze zaczęli gromadzić się wierni, samorządowcy i delegacje organizacji społecznych, a przed kościołem ustawiały się poczty sztandarowe, które równo o 10.30 wprowadził do świątyni pod ołtarz druh Roman Dombek. Zanim rozpoczęła się msza młodzież ze Szkoły Podstawowej im. E. Estkowskiego w Mikstacie przedstawiła okolicznościowy montaż dramatyczno-poetycki nawiązujący do uchwalenia w 1791 roku Konstytucji 3 maja.

Mszę świętą za ojczyznę koncelebrowali w środę, 3 maja 2023 r. ks. kan. Krzysztof Ordziniak – dziekan Dekanatu Mikstat  i ks. kan. Andrzej Grabański. Podczas kazania proboszcz parafii mikstackiej przypomniał szerokie tło historyczne wydarzeń sprzed 232 lat, przy okazji stawiając pytania o istotę patriotyzmu, apelując o odpowiedzialność za ojczyznę i obronę tradycyjnych wartości w kontekście współczesnych zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych sporów politycznych.

Tradycyjnie druga część uroczystości odbyła się na Rynku, gdzie uczestnicy przeszli w kolumnie marszowej, na czele której szli harcerze z I Szczepu ZHP Ziemi Mikstackiej im. Powstańców Wielkopolskich niosący wielką flagę białoczerwoną. Przemawiając do mieszkańców burmistrz Henryk Zieliński przypomniał ważne wydarzenia i postaci z Mikstatu, gdzie w maju 1791 roku z entuzjazmem i nadzieją zareagowano na wieść o ustawie konstytucyjnej przeprowadzonej przez obóz reformatorski.

Na koniec obchodów majowego święta w Mikstacie delegacje złożone z samorządowców, duchownych, harcerzy, strażaków ochotników, przedstawicieli sołectw i organizacji pozarządowych, działaczy społecznych i politycznych złożyły pod pomnikiem wiązanki kwiatów a przed rozformowaniem szyku orkiestra zagrała „Rotę”. I tak się święcił 3 maja w Mikstacie.

PK

Foto: P. KlimekSkip to content