W Kaliszkowicach Ołobockich nie tylko obowiązkowo

Siedem kółek zainteresowań i czynna przez 5 godzin świetlica to oferta zajęć dodatkowych w Szkole Podstawowej w Kaliszkowicach Ołobockich w nowym roku szkolnym 2019/2020.

Podczas spotkania z uczniami i ich rodzicami rozpoczynającego w poniedziałek, 2 września nowy rok szkolny o planach na kolejne 10 miesięcy mówiła dyrektor placówki. – Oprócz obowiązkowych przedmiotów nauczania w naszej szkole pojawiły się liczne kółka zainteresowań. Kółko taneczne prowadzone przez Marię Grądziel, kółko plastyczne z elementami sensoryki prowadzone przez Monikę Raczak, kółko gimnastyki korekcyjnej prowadzone przez Bernadettę Jeżewską, kółko teatralne prowadzone przez Karolinę Szewczyk, kółko tenisa stołowego prowadzone przez Jolantę Dembnicką, kółko matematyczne prowadzone przez Donatę Walczak i kółko muzyczne prowadzone przez Stanisława Sztukowskiego. Pojawiła się także w naszej ofercie świetlica szkolna w ilości 5 godzin, wpleciona tak w plan, aby ułatwić państwu logistykę przywożenia i odbierana dzieci ze szkoły oraz umożliwić uczniom korzystanie z wielu kółek zainteresowań. Mamy też od tego roku dodatkową opiekę dla dzieci w oddziale przedszkolnym – zapowiedziała Katarzyna Kaźmierczak, kierownik placówki.

Uczniowie poznali także swoich wychowawców, którymi zostali: oddział przedszkolny – Bernadetta Jeżewska; klasa I-II – Mirosława Wojakiewicz; klasa III – Maria Grądziel; klasa IV-V – Krolina Szewczyk, nauczyciel języka polskiego; klasa VI – Klaudia Maj, nauczyciel języka angielskiego; klasa VIII – Donata Walczak, nauczyciel matematyki. Ponadto zajęcia przedmiotowe będą prowadzić: Izabela Banasiak – wiedza o społeczeństwie; Jolanta Dembnicka – wychowanie fizyczne; ks. Szymon Grzeszkiewicz – religia; Arleta Joks – przyroda, geografia, biologia i historia; Alina Kamińska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog; Dariusz Kamiński – informatyka, technika edukacja dla bezpieczeństwa; Katarzyna Kaźmierczak – logopeda; Beata Pawlik – fizyka; Monika Raczak – j. niemiecki, plastyka; Beata Stajszczyk – historia; Stanisław Sztukowski – muzyka. Nowo zatrudnieni nauczyciele to Karolina Szewczyk i Honorata Świerczyk – pomoc nauczyciela przedszkola.

Podczas poniedziałkowej inauguracji krótki program artystyczny zaprezentowały Nadia Sołtysiak, Maria Matuszak oraz Dorota Szmaj. Natomiast Łukasz Dybul, przewodniczący Rady Miejskiej w Mikstacie przekazał wszystkim uczniom życzenia wielu sukcesów w nowym roku szkolnym i wręczył Marii Chmielińskiej dyplom gratulacyjny z okazji uzyskania samorządowego Stypendium im. Ewarysta Estkowskiego za wyniki w nauce w klasie VII (średnia ocen 5,36). Stypendia otrzymali także Maksymilian Behrens (5,39) i Adam Klepacz (5,39), którzy w czerwcu ukończyli klasę VIII i już opuścili szkołę podstawową.

PKSkip to content