Wielkopolski Rolnik Roku z Kaliszkowic Kaliskich

Prowadzący 55-hektarowe gospodarstwo w Kaliszkowicach Kaliskich Jacek Wójcicki z gminy Mikstat został laureatem 23. edycji konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku”.  Podczas finałowej gali Pan Jacek razem z żoną Sandrą odebrali statuetkę Siewcy z rąk wicemarszałka Krzysztofa Grabowskiego.

W niedzielę 10 marca na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbył się finał 23. edycji konkursu “Wielkopolski Rolnik Roku”, organizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Spośród nominowanych 21 rolników tegorocznej edycji wybrano 10 laureatów konkursu, którzy otrzymali statuetkę Siewcy oraz nagrodę finansową w wysokości 15 tys. zł.

Do tej pory uczestniczyło w konkursie blisko 1500 rolników z całej Wielkopolski. Ponad 210 laureatów oprócz tytułu “Wielkopolskiego Rolnika Roku” otrzymało statuetkę Siewcy i nagrodę finansową. W 23. edycji udział wzięły 63 gospodarstwa, z których kapituła konkursowa po wizytacjach wytypowała 21 nominowanych i 10 laureatów konkursu. Organizowany konkurs to unikatowe w skali kraju oraz największe wydarzenie promujące dorobek wielkopolskiego rolnictwa.

– Konkurs „Wielkopolski Rolnik Roku” od wielu lat gromadzi elitę rolników z naszego regionu, którzy swoją pracą, pomysłowością oraz odwagą są wyznacznikami rozwoju, dbałości o tradycję będąc wytwórcami zdrowej i najwyżej jakości żywności i produktów spożywczych. Zgromadzeni rolnicy to dowód na to że mimo wielu wyzwań i trudów obecnie dotykających branżę rolniczą można realizować plany rozwoju, wdrażać nowoczesne technologie. Warto podkreślić, że Samorząd Województwa Wielkopolskiego wspiera obszary wiejskie. Realizowane są rozmaite inicjatywy i programy, które rozbudowują infrastrukturę, poprawiają bezpieczeństwo oraz warunki życia mieszkańców wsi. Wiele milionów złotych trafiło w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz środków z budżetu Województwa Wielkopolskiego – mówił podczas gali finałowej Krzysztof Grabowski, wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.

Zgłoszone gospodarstwa wizytowała powołana przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Kapituła Konkursowa, oceniała je i rekomendowała Zarządowi Województwa grupę 21 nominowanych i 10 laureatów do otrzymania nagrody.

Oceniane gospodarstwa prezentują bardzo wysoki poziom produkcji rolniczej, stosuje się w nich nowoczesne technologie, odznaczają się dobrą organizacją pracy i wysoką estetyką gospodarstw. Uzyskują też wysokie efekty ekonomiczne, a także przejawiają troskę o środowisko naturalne. Kierunki produkcji reprezentowane przez rolników tegorocznej edycji to m.in. produkcja roślinna i zwierzęca (bydło mleczne i opasowe, trzoda chlewna), produkcja ziół,  produkcja ogrodnicza i szkółkarstwo.

Info i zdjęcia: umww.plSkip to content