Wsparcie cudzoziemców w czasach pandemii

Szanowni Państwo,

w imieniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, w ramach projektu Tworzenie sprawiedliwych miast: Włączenie Agendy 2030 do polityki lokalnej (w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa), przesyłam w załączeniu przygotowany przez nas materiał z najważniejszymi informacjami dotyczącymi profilaktyki koronawirusa i możliwych form pomocy ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb obcojęzycznych mieszkańców i mieszkanek województwa.

Materiał obejmuje:

  • Informacje o koronawirusie, – Pobierz wersje językowe: PL , ENG, RUS, UKR
  • Aktualne zasady i ograniczenia, – Pobierz wersje językowe: PL , ENG, RUS, UKR
  • Gdzie szukać pomocy, – Pobierz wersje językowe: PL , ENG, RUS, UKR
  • Informacje o Tarczy Antykryzysowej. – Pobierz wersje językowe: PL , ENG, RUS, UKR

Celem pakietu informacyjnego jest wsparcie wszystkich osób zamieszkałych na terenie Województwa Wielkopolskiego, w tym migrantów i migrantek w dobie zmieniającej się rzeczywistości. Dostrzegamy, że informacje, którymi dysponujemy nie zawsze są pełne i czytelne. Tym materiałem postanowiliśmy wyjść naprzeciw obecnej sytuacji i wesprzeć informacyjnie cudzoziemki i cudzoziemców oraz instytucje, do których, w tych niełatwych dla każdego czasach, osoby te mogą się zwrócić. Dzięki współpracy z poznańskim Migrant Info Point przygotowany materiał dostępny jest w czterech wersjach językowych: po polsku, angielsku, rosyjsku i ukraińsku.

PoSkip to content