30 lat minęło…

30 lat temu Polacy głosowali w pierwszych wolnych i demokratycznych wyborach od czasów II Rzeczypospolitej. W mieście i gminie Mikstat 27 maja 1990 roku wybrano 19-osobową Radę Miejską na pierwszą 4-letnią kadencję. Odrodzenie samorządu terytorialnego to jeden z największych sukcesów tego trzydziestolecia.

Ustawa o samorządzie terytorialnym została przyjęta przez Sejm RP w dniu 8 marca 1990 r. Premier Tadeusz Mazowiecki zarządził wybory do rad gmin na 27 maja 1990 r. W tym dniu wybierano 2383 rady w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich, miejskich oraz 7 rad dzielnic Warszawy. Radnych wybierano w 47 997 okręgach wyborczych: 47 254 jednomandatowych i 743 wielomandatowych. Zgłoszono ponad 147 tys. kandydatów, spośród których wybrano 51 987 radnych: 30 002 w gminach wiejskich, 3552 w gminach miejsko-wiejskich, 4435 radnych miejskich w miastach powyżej 40 tys. mieszkańców oraz 344 radnych dzielnic Warszawy.

Nowe samorządy miały decydującą rolę w rozwoju lokalnych społeczności. Niestety, ponad połowa uprawnionych do głosowania została w domach a frekwencja wyniosła 42 %. Pierwsze wybory samorządowe w wolnej Polsce wygrały komitety związane z ruchem Solidarności, uzyskując 53,1% głosów. Drugą lokatę uzyskały lokalne komitety wyborcze, zdobywając 24,7% głosów. Kolejne miejscach zajęły komitety partyjne: Polskie Stronnictwo Ludowe (4,3%), Socjaldemokracja Rzeczpospolitej Polskiej (2,7%), Stronnictwo Demokratyczne (2,1%), oraz Konfederacja Polski Niepodległej (1%).

Na nowo uformowane rady gmin nałożono obowiązek wyboru prezydentów, burmistrzów, a także wójtów.

W mieście i gminie Mikstat mandat radnego uzyskali: Henryk Brodziak, Paweł Furmanek, Jacek Ibron, Jan Joks, Bogusław Kamionka, Eugeniusz Karwik, Ignacy Klepacz, Wacław Kołek, Stanisław Kowalski, Andrzej Kuścielek, Tadeusz Otwiaska, Stanisław Owczarek, Stanisław Rachuta, Marek Ratajski, Bronisław Spławski, Benedykt Szczepaniak, Zbigniew Urban, Mieczysław Walczak, Piotr Zieliński.

PK

Z okazji 30-lecia samorządu na Rynku w Mikstacie powiewają flagi: mikstacka, polska i unijna.
Z okazji 30-lecia samorządu na Rynku w Mikstacie powiewają flagi: mikstacka, polska i unijna.
Logo 30-lecia Związku Miast Polskich.
Logo 30-lecia Związku Miast Polskich

Samorząd Miasta i Gminy Mikstat w latach 1990-2020

Kadencja 1990 – 1994

Zarząd Miejski: Jacek Ibron – burmistrz, Jerzy Grabowski – zastępca/wiceburmistrz, Eugeniusz Karwik, Andrzej Kuścielek, Mieczysław Walczak, Maria Weimann – sekretarz, Czesława Nieruchalska – skarbnik

Rada Miejska: Paweł Furmanek/od X 1991 Stanisław Rachuta – przewodniczący, Henryk Brodziak, Jacek Ibron, Jan Joks, Bogusław Kamionka, Eugeniusz Karwik, Ignacy Klepacz, Wacław Kołek, Stanisław Kowalski, Andrzej Kuścielek, Tadeusz Otwiaska, Stanisław Owczarek, Marek Ratajski, Bronisław Spławski, Benedykt Szczepaniak, Zbigniew Urban, Mieczysław Walczak, Piotr Zieliński

Kadencja 1994 – 1998

Zarząd Miejski: Jacek Ibron – burmistrz, Bernard Damrot – zastępca/wiceburmistrz, Bogusław Kamionka, Jan Wróbel, Maria Weimann (do X 1994)/Elżbieta Sokołowska – sekretarz, Teresa Michalak – skarbnik

Rada Miejska: Bronisław Mikołajewski – przewodniczący, Czesław Biały Bernard Damrot, Adam Dytfeld, Edward Graf, Jacek Ibron, Stefan Jangas, Grzegorz Jończak, Bogusław Kamionka, Jan Konieczny, Andrzej Kuścielek, Bogdan Małecki, Tadeusz Otwiaska, Stanisław Rachuta, Marek Ratajski, Wojciech Semberecki

Kadencja 1998 – 2002

Zarząd Miejski: Jacek Ibron – burmistrz, Paweł Cerbiński – zastępca/wiceburmistrz, Krzysztof Baraniak, Maria Ilska-Sztukowska, Andrzej Kuścielek, Elżbieta Sokołowska – sekretarz, Teresa Michalak – skarbnik

Rada Miejska: Józef Kulawinek – przewodniczący, Krzysztof Baraniak, Stanisław Błaszczyk, Paweł Cerbiński, Adam Dytfeld, Jacek Ibron, Maria Ilska-Sztukowska, Włodzimierz Jarosz, Bogusław Kamionka, Aniela Kołodziej, Andrzej Kuścielek, Tadeusz Otwiaska, Stanisław Roguszny, Adam Semberecki, Edmund Tetlak, Mieczysław Walczak, Jan Wróbel, Leszek Żwirko

Kadencja 2002 – 2006

Burmistrz – Bogdan Małecki

Zastępca/wiceburmistrz – Józef Kulawinek

Sekretarz – Elżbieta Sokołowska/od V 2005 Kazimierz Miś

Skarbnik – Teresa Michalak

Rada Miejska: Jerzy Noweta/od XII 2004 Włodzimierz Jarosz – przewodniczący, Krzysztof Baraniak, Stanisław Błaszczyk, Bogusław Kamionka, Sławomir Kmiecik, Andrzej Kuścielek, Bronisław Maj, Tadeusz Otwiaska, Piotr Pawlak, Stanisław Roguszny, Adam Semberecki, Edmund Tetlak, Kazimierz Trzeciak, Jan Wróbel

Kadencja 2006 – 2010

Burmistrz – Bogdan Małecki

Sekretarz – Kazimierz Miś

Skarbnik – Teresa Michalak

Rada Miejska: Włodzimierz Jarosz/od III 2008 do IX 2009 i od III 2010 Stanisław Roguszny/od IX 2009 do III 2010 Tomasz Maciejewski – przewodniczący, Lidia Bąk, Stanisław Błaszczyk, Henryk Czemplik, Marek Dera, Marcin Frąckowiak, Stefan Janicki, Sławomir Kmiecik, Bronisław Maj, Tadeusz Otwiaska, Krzysztof Rainer, Tomasz Skoczylas, Hubert Stasierski, Renata Kędzia

2010 – 2014

Burmistrz – Jacek Ibron

Sekretarz – Grzegorz Pawlak

Skarbnik – Teresa Michalak

Rada Miejska: Jerzy Noweta/od XII 2012 Barbara Tomala – przewodniczący, Lidia Bąk, Czesław Biały, Stanisław Błaszczyk, Łukasz Dybul, Daniela Kapsa, Renata Kędzia, Sławomir Kmiecik, Tomasz Maciejewski, Grażyna Piec, Barbara Rasiak, Tomasz Skoczylas, Łukasz Stasierski, Damian Strzelczak

2014 – 2018

Burmistrz – Henryk Zieliński

Sekretarz – Grzegorz Pawlak/od V 2017 Danuta Kamińska

Skarbnik – Teresa Michalak

Rada Miejska: Łukasz Dybul – przewodniczący, Czesław Biały, Renata Kędzia/od II 2016 Stanisław Błaszczyk, Sławomir Kmiecik, Urszula Mikołajczyk-Machoł, Paweł Nowak, Barbara Rasiak, Tomasz Skoczylas, Gabriela Skrzypek, Łukasz Stasierski, Damian Strzelczak, Piotr Sznajder, Damian Tokarek, Barbara Tomala, Zbigniew Walczak

2018 – 2023

Burmistrz – Henryk Zieliński

Sekretarz – Danuta Kamińska

Skarbnik – Teresa Michalak

Rada Miejska: Łukasz Dybul – przewodniczący, Barbara Rasiak – wiceprzewodnicząca, Stanisław Błaszczyk, Sławomir Kmiecik, Krzysztof Mielcarek, Stanisław Możdżanowski, Dawid Pietralczyk, Dariusz Puchała, Jacek Sikora, Tomasz Skoczylas, Dominik Skrzypczak, Łukasz Stasierski, Damian Tokarek, Barbara Tomala, Zbigniew WalczakSkip to content