Menu główne

Budżet Mikstatu na 2023 rok przyjęty

U schyłku starego roku mikstaccy radni przyjęli plan dochodów i wydatków samorządu na kolejnych 12 miesięcy. W 2023 roku do kasy miasta i gminy Mikstat powinno wpłynąć 48 mln 221 tys. 162 zł, natomiast wydatki mają być o 3 mln 424 190 wyższe, czyli sięgną 51 mln 645 tys. 352 zł. Deficyt zostanie pokryty wolnymi środkami, kredytem i pożyczkami. Dwie największe przyszłoroczne inwestycje: wymiana kolejnego odcinka instalacji wodnej i kanalizacyjnej z modernizacją jezdni i chodników w Mikstacie oraz termomodernizacja obiektów publicznych w mieście, w 95 % mają być sfinansowane z dotacji z Rządowego Funduszu Polskiego Ładu – Program Inwestycji Strategicznych.

Rada Miejska w Mikstacie zebrała się na sesji budżetowej już po świętach, w czwartek 29 grudnia 2022 r. w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Dzień wcześniej na połączonym posiedzeniu komisji samorządowych nad projektem budżetu pracowali radni, którzy do propozycji burmistrza wnieśli kilka poprawek dotyczących zadań inwestycyjnych na 2023 r. Zmniejszono kwotę planowaną na dokończenie modernizacji drogi gminnej w Kaliszkowicach Kaliskich (tzw. Madera – na to zadanie gmina zabiega o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu), natomiast do planu inwestycji wprowadzono dodatkowe zadania: modernizacja pomieszczeń Wiejskiego Domu Kultury w Biskupicach Zabarycznych, wymiana podłogi na sali Wiejskiego Domu Kultury w Komorowie, modernizacja pomieszczeń zajmowanych przez OSP w Wiejskim Domu Kultury w Przedborowie, przebudowa przepustu w Mikstacie Pustkowiu, budowa ulicy Kombatantów Mikstacie, przebudowa drogi w Kaliszkowicach Ołobockich. Radni wnioskowali także o zwiększenie o 30 tys. zł (do 89 tys. zł) puli pieniędzy na finansowanie działalności klubów sportowych w mieście i gminie. – Wnioski są czytelne i wynikają z merytorycznej dyskusji o budżecie na 2023 rok, za co chciałem wszystkim radnym podziękować. Dziękuję też pani skarbnik, za przygotowania budżetu przy tych niepewnych parametrach, bo nie wiemy jak będą kształtowały się czynniki zewnętrzne, jak ceny czy inflacja, na które nie mamy wpływu. Zadania, które wspólnie umieściliśmy w budżecie na przyszły rok uda nam się zrealizować i wypada też w tym momencie powiedzieć: dziękuję tym, którzy w koalicji z samorządem naszym wspomagają nas, zarówno, jeśli chodzi o administracje rządową, jak i administrację samorządową na poziomie województwa. Te zadania inwestycyjne, a jest to imponująca kwota, są wynikiem tego, że potrafimy, jako samorząd z innymi podmiotami współpracować – mówił już na sesji Henryk Zieliński, burmistrz Mikstatu. Ostatecznie zwiększenie dotacji na sport zostało uwzględnione w autopoprawce burmistrza do projektu uchwały budżetowej, natomiast wnioski inwestycyjne zgłoszone przez radnych na posiedzeniu komisji zostały przyjęte przez Radę większością głosów – tak samo jak cała uchwała budżetowa.

Dwie największe nowe inwestycje w 2023 r. w mieście i gminie Mikstat w 95 % mają być finansowane z Polskiego Ładu: wymiana instalacji wodnej i kanalizacyjnej z modernizacją jezdni i chodników w Mikstacie (na ulicach: Ogrodowej, Odolanowskiej i Skrytej – 9 mln 50 tys. zł, w tym 8 mln 360 tys. zł z Polskiego Ładu, 690 000 zł z budżetu gminy) oraz termomodernizacja obiektów publicznych w Mikstacie –2 mln 927 tys. zł , w tym 2 mln 475 tys. zł z Polskiego Ładu i 452 tys. z budżetu gminy).

PKSkip to content