Generał Joks w Fort Knox

Pochodzący z Mikstatu generał dywizji Adam Joks w połowie roku ma objąć stanowisko zastępcy dowódcy V Korpusu Wojsk Lądowych USA, którego dowództwo stacjonuje w słynnym Fort Knox. – Jesteśmy dumni z naszego krajana, który przynosi chwałę rodzinnemu miastu i godnie nosi polski mundur. Pan generał jest poniekąd spadkobiercą pewnej mikstackiej tradycji, jeśli chodzi o sojusz z armią Stanów Zjednoczonych, bo przypomnę, że w czasie II wojny światowej płk. Stefan Szymanowski z Mikstatu był dowódcą amerykańskiej szkoły komandosów w Wielkiej Brytanii – mówi Henryk Zieliński, burmistrz Mikstatu.

To sami Amerykanie zaproponowali, żeby stanowisko zastępcy dowódcy V Korpusu objął gen. dyw. Adam Joks, który ma bogate doświadczenie w kontaktach z naszymi sojusznikami w NATO, m.in. z czasu służby na misji w Iraku. – Cieszę się, że zgodnie z propozycją amerykańską stanowisko zastępcy dowódcy w dowództwie V Korpusu w Fort Knox w Kentucky będzie sprawował polski generał, będzie to generał Joks – powiedział minister Mariusz Błaszczak szef MON po spotkaniu w Warszawie z dowódcą V Korpusu gen. broni Johnem Kolasheskim. Jak stwierdził Bix Aliu, Chargé d’Affaires, a.i. USA w Polsce: po raz pierwszy w historii polski generał obejmie stanowisko w ramach amerykańskiego Programu Wymiany Personelu Wojskowego (MPEP).

– To wydarzenie bez precedensu, które dowodzi bardzo bliskich relacji. Doświadczenie generała Joksa nabyte w Polsce, zarówno jako dowódcy brygady powietrznodesantowej, zastępcy szefa Sztabu Generalnego, a teraz jako dowódcy dowództwa natowskiego jest bezcenne, a z punktu widzenia bezpieczeństwa naszego kraju niezwykle istotne – stwierdził szef MON. – Dziękuję MON za współpracę i czekam na generała Joksa, który dołączy do naszego zespołu w Fort Knox. Objęcie przez niego tego stanowiska to jasny sygnał silnych więzów między Wojskami Lądowymi USA i polskimi siłami zbrojnymi – powiedział gen. John Kolasheski.

Gen. dyw. Adam Joks obecnie dowodzi Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO (Joint Force Training Centre – JFTC) w Bydgoszczy. Wysunięte dowództwo V Korpusu, znajdujące się w Poznaniu, gdzie w połowie roku przeniesie się gen. Joks, to najwyższe dowództwo taktyczne US Army w Europie.

Gen. dyw. Adam Joks jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, Politechniki Warszawskiej, kursów w Szkole Wojsk Pancernych Bundeswehry w Münster, Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, Europejskiego Centrum Studiów im. George C. Marshalla w Garmisch-Partenkirchen oraz studiów polityki obronnej w Akademii Wojennej Wojsk Lądowych USA w Carlisle Barracks. Odznaczony m.in. amerykańską Legią Zasługi (ang. Legion of Merit). Na początku swojej kariery był dowódcą plutonu zmechanizowanego w 13 Pułku Zmechanizowanym w Kożuchowie i Ośrodku Szkolenia Specjalistów Czołgowych w Ostrowie Wielkopolskim, potem kompanii zmechanizowanej w Ostrowie i batalionu zmechanizowanego w 34 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Żaganiu. Służył w dowództwie Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe w Iraku jako zastępca szefa oddziału, dowodził Centralną Grupą Wsparcia Współpracy Cywilno-Wojskowej w Kielcach oraz kierował zarządem operacji lądowych w Dowództwie Wojsk Lądowych. Następnie dowodził 6 Brygadą Powietrznodesantową w Krakowie; 1 sierpnia 2013 r. został mianowany na stopień generała brygady. W latach 2015-2016 był dowódcą Wielonarodowej Brygady LITPOLUKRBRIG, a od 2016 r. szefem Zarządu Wojsk Aeromobilnych i Zmotoryzowanych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Od lipca lipca 2017 r. był szefem sztabu Wielonarodowej Dywizji Północ-Wschód w Elblągu, a od stycznia 2018 roku zastępcą Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Od 11 lipca 2019 roku pełnił funkcję dowódcy Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy.

W związku z nominacją na stanowisko zastępcy dowódcy V Korpusu US Army burmistrz Henryk Zieliński i Łukasz Dybul, przewodniczący Rady Miejskiej w Mikstacie wystosowali do gen. dyw. Adama Joksa list gratulacyjny.

Op. PK

Generał Joks w Fort Knox
Gen. dyw. Adam Joks z małżonką podczas uroczystości 100-lecia konsekracji fary w Mikstacie.


Skip to content