Już w tym roku

Wygląda na to, że blisko 280 metrowy odcinek nowej jezdni między ulicami Brzozową i Okrężną w Mikstacie będzie gotowy rok wcześniej niż planowano. Wykonawca postanowił zrealizować całe zadanie, obejmujące także budowę wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej, jeszcze w tym roku.

Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniem drogi od ul. Brzozowej do ul. Okrężnej w Mikstacie planowana była na dwa lata: 2019 – 2021. Prace przebiegają jednak znacznie szybciej, niż pierwotnie planowano, co oznacza, że zadanie zostanie zamknięte już w tym roku. Urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne (sanitarna i deszczowa) przyłączono już do sieci komunalnej, a do zrobienia została jeszcze nawierzchnia jezdni z kostki betonowej o długości 278 m i szerokości 5 m. Ze względu na duży zakres prac cały koszt inwestycji sięga blisko 1 mln zł. Zadanie finansowane jest z budżetu miasta i gminy Mikstat.

PKSkip to content