Podziękowanie za lata służby

Strażacy ochotnicy uczestniczący w działaniach i akcjach ratunkowych mają od tego roku prawo do specjalnego świadczenia ratowniczego. Komendant PSP w Ostrzeszowie przyznał je 5 zasłużonym druhom z naszej gminy. Decyzje o przyznaniu świadczenia zostały wręczone podczas spotkania w mikstackim magistracie.

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych strażakowi ratownikowi OSP przysługuje świadczenie ratownicze (corocznie waloryzowane) z tytułu wysługi lat w OSP w wysokości 200 zł. Prawo do tego świadczenia przysługuje strażakowi ratownikowi, który czynnie uczestniczył jako członek OSP w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych (wymagany bezpośredni udział co najmniej raz w roku) – przez co najmniej 25 lat (w przypadku mężczyzn) oraz 20 lat (w przypadku kobiet). Świadczenia przyznaje komendant Państwowej Straży Pożarnej na terenie danego powiatu.

Szef strażaków w Ostrzeszowie, bryg. Piotr Mazurkiewicz w tym roku przyznał świadczenie ratownicze następującym osobom z miasta i gminy Mikstat: Stanisławowi Pacynie, Stefanowi W. Białkowskiemu, Kazimierzowi J. Śmieińskiemu, Franciszkowi J. Świerkowskiemu, Rochowi Siankiewiczowi i Bronisławowo R. Spławskiemu.

Decyzje o przyznaniu dodatku zostały przekazane przez bryg. P. Mazurkiewicza w asyście Henryka Zielińskiego, burmistrza Mikstatu 13 kwietnia br. podczas spotkania zorganizowanego w Urzędzie Miasta i Gminy Mikstat z udziałem przedstawicieli gminnej OSP.

Świadczenie ratownicze przyznaje się na wniosek zainteresowanego złożony do komendanta powiatowego (miejskiego) PSP, właściwego dla siedziby jednostki OSP, do której należy strażak ratownik. Prawo do tego świadczenia przysługuje po osiągnięciu przez mężczyznę 65 roku życia, a przez kobietę 60 roku życia. Świadczenie wypłaca Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA. Przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa w działaniach ratowniczych nie jest wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w OSP.

Red

Podziękowanie za lata służbySkip to content