Spotkanie opłatkowe w Komorowie

Tradycyjnie jak co roku seniorzy z Komorowa jeszcze przed Bożym Narodzeniem złożyli sobie świąteczne życzenia i przełamali się opłatkiem na spotkaniu zorganizowanym przez sołtysa Sławomira Kmiecika.

Najstarsi mieszkańcy Komorowa na pewno pamiętają, że kiedyś zimy były naprawdę zimne, mroźne i śnieżne. Nie to co teraz. Na szczęście atmosfera podczas tradycyjnych przedświątecznych spotkań rady sołeckiej z seniorami nie zmienia się: jest tak samo ciepła, radosna i wzruszająca. W tym roku zaproszenie sołtysa Kmiecika i rady sołeckiej przyjęło kilkudziesięciu komorowskich seniorek i seniorów oraz goście: Henryk Zieliński, burmistrz Mikstatu, Łukasz Dybul przewodniczący Rady Miejskiej w Mikstacie, Tomasz Maciejewski, przewodniczący Rady Powiatu Ostrzeszowskiego, Dawid Pietralczyk, radny z Komorowa i Halina Zadka, kierownik USC w Mikstacie. Do wspólnej modlitwy zaprosił wszystkich ks. dziekan Krzysztof Ordziniak, proboszcz parafii mikstackiej. W części artystycznej wystąpił zespół muzyczny z MGOK pod kierownictwem Sary Rainer. Po życzeniach i przełamaniu się opłatkiem wszyscy zasiedli do wigilijnego stołu.

PK, fot. KWSkip to content