Susza rolnicza 2023

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zostały wprowadzone zmiany w sposobie szacowania suszy rolniczej: APLIKACJA „Zgłoś szkodę rolniczą” POZOSTAJE PODSTAWOWĄ METODĄ SZACOWANIA SUSZY. Aplikacja dostępna jest na portalu gov.pl przez profil zaufany rolnika.

Link do aplikacji: https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign

Za pomocą aplikacji można oszacować szkody również po zbiorach. Zgłoszenie w aplikacji jest niezbędne w celu otrzymania protokołu lub kalkulacji z szacowania strat.

Rolnik musi obowiązkowo złożyć wniosek o wyszacowanie suszy za pomocą publicznej aplikacji do dnia 15 października 2023 roku.

Zgłoszenie szkody w uprawach rolnych tylko do Urzędu Miasta i Gminy w Mikstacie, zgodnie z przepisami prawa, jest niewystarczające.

W przypadku uwag do wyników oszacowania strat przez aplikację rolnik może zwrócić się  o dodatkowe oszacowanie szkód przez Komisję gminną (która dokona oceny strat podczas wizji w terenie).

Wówczas rolnik powinien złożyć wniosek o wyszacowanie suszy rolniczej 2023 przez Komisję gminną w Urzędzie Miasta i Gminy Mikstat, ul. Krakowska17, 63-510 Mikstat (w sekretariacie)  druk wniosku jest do pobrania poniżej lub bezpośrednio w Urzędzie.

Do wniosku o oszacowanie strat w uprawach należy dołączyć załącznik z informacją o produkcji zwierzęcej i ubezpieczeniu oraz kopię wniosku  o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2023, na którym w tabeli pn. OŚWIADCZENIE O ZADEKLAROWANYCH POWIERZCHNIACH  w poz. UWAGI (10) należy wpisać odręcznie uznany przez siebie procent strat każdej uprawy. Uprawy bez szkody lub niepodlegające szacowaniu należy wykreślić. W przypadku uprawy mieszanek zbożowych oraz ugorów z uprawą  prosimy o dopisanie ich składu.

Zgłaszanie strat spowodowanych suszą rolniczą do komisji gminnych nie jest obowiązkowe – Komisja gminna szacuje szkodę spowodowaną suszą tylko na wniosek producenta rolnego. Oszacowanie szkód przez komisje gminną poprzez lustracje w terenie może nastąpić niezależnie od terminu złożenia wniosku przez rolnika za pomocą aplikacji.

Komisja gminna, może szacować jedynie uprawy, które nie zostały uprzątnięte  z pola na dzień szacowania w terenie. Uprawy, które rolnik zbierze z pola mogą być oszacowane jedynie przez aplikację.

Wynik szacowania suszy przeprowadzony przez Komisję gminną w terenie będzie stanowił jedynie uzupełnienie szacunku dokonanego przez aplikację.

Komisja gminna będzie prowadzić lustrację w terenie bez indywidualnego powiadamiania rolnika.

Do pobrania:

wniosek o wyszacowanie suszy za pomocą publicznej aplikacji do dnia 15 października 2023 rokuSkip to content