Więcej nowego sprzętu

Druhowie z OSP Mikstat razem z Henrykiem Zielińskim, burmistrzem Mikstatu uczestniczyli w spotkaniu w siedzibie PSP w Ostrzeszowie, gdzie odebrali list gratulacyjny z informacją o przyznaniu dotacji na zakup nowego sprzętu dla mikstackiej jednostki. 

4 marca 2023 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie odbyła się konferencja, na której zostały wręczone listy gratulacyjne z informacją o przyznaniu dofinansowania na zakup pojazdów i sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu ostrzeszowskiego. W spotkaniu uczestniczyli: Marlene Maląg – minister Rodziny i Polityki Społecznej, posłowie Katarzyna Sójka, Tomasz Ławniczak i Andżelika Możdżanowska (EU) oraz samorządowcy powiatu ostrzeszowskiego. Honory gospodarza pełnił bryg. Piotr Mazurkiewicz, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie.

Uroczystość była również dobrą okazją do wyróżnienia druhów seniorów, którzy swoją postawą i zaangażowaniem dawali przykład wzorowej pracy społecznej na rzecz straży pożarnej. Druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu ostrzeszowskiego otrzymali decyzje o przyznaniu świadczenia ratowniczego.

Dofinansowanie na zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego otrzymali  ochotnicy z Ostrzeszowa, a OSP z Czajkowa, Mielcuch, Bukownicy, Doruchowa oraz Mikstatu otrzymały dofinansowanie na zakup sprzętu w ramach projektu dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – Program „Mały Strażak”.

Oprac.: Noemi BIEL, fot. Mateusz Włodarczyk – MRiPSSkip to content