Wspólne dobro samorządowe

Gmina Mikstat dzięki programom realizowanym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego rozwija rozmaite sfery życia mieszkańców Gminy. Dzięki dodatkowym środkom remontowane są drogi, obiekty użyteczności publicznej, lokalne społeczności realizują projekty upiększające ich małe ojczyzny. Dzięki współpracy miejscowe organizacje, stowarzyszenia i grupy współpracy mogą organizować wydarzenia promujące lokalną kuchnię, kulturę i realizować inicjatywy pokazujące lokalne bogactwo. Dzięki współpracy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego co roku w gminie Mikstat realizowane są kolejne inwestycje, które podnoszą komfort życia mieszkańców.

– Współpraca z Samorządem Województwa Wielkopolskiego jest dla mnie priorytetem i już w wcześniejszych latach udało się nawiązać owocną współpracę, która przynosi konkretne efekty w postaci dotacji do inwestycji realizowanych na terenie gminy. Możliwość aplikacji o dodatkowe środki unijne w ramach programów realizowanych przez Urząd Marszałkowski, pozwala zasilić nasz budżet dodatkowymi pieniędzmi – mówi Henryk Zieliński, burmistrz miasta i gminy Mikstat. – Zarząd Województwa Wielkopolskiego musi stać na straży zrównoważonego rozwoju całego regionu, a to oznacza, że nie możemy nikogo faworyzować. Ale zawsze mnie cieszy, kiedy gminy z tej części Wielkopolski, z której sam pochodzę, są dobrze zarządzane i aktywnie uczestniczą w różnych inicjatywach Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Cieszę się, że władze Mikstatu umiejętnie wykorzystują środki z budżetu województwa wielkopolskiego na budowę nowych dróg i z powodzeniem startują w kolejnych edycjach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” w ramach Samorządowego programu Wielkopolska Odnowa Wsi – mówi Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. – Zawsze możemy liczyć na wsparcie marszałka Grabowskiego, który aktywnie działa na rzecz rozwoju rodzinnej Wielkopolski południowej. Tych inwestycji dofinansowanych przez samorząd regionalny jest coraz więcej, a ostatnio oddaliśmy do użytku nową asfaltową drogę w Komorowie – przyznaje burmistrz Zieliński.

Otwarta na początku października nowa droga w Komorowie to dokładnie 888 metrów długości i 4 metry szerokości nawierzchni asfaltowej z bezpiecznym poboczem, zjazdami na pola i betonowymi przepustami. Ma jeszcze jeden niebanalny walor – jest atrakcyjnie pofałdowana i zachęca do wycieczek rowerowych, kusząc malowniczą panoramą z widokiem na Mikstat i bliskością ściany lasu. Dotychczas były tam wyboje, piach i kurz, a po deszczu kałuże i błoto – teraz jedzie się wygodnie i bezpiecznie.

Inwestycja kosztowała 400 tys. zł, ale znaczącą cześć tej kwoty – 125 tys. zł – stanowiła dotacja ze środków budżetu województwa wielkopolskiego na budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Umowę w sprawie dofinansowania tego zadania podpisano z wicemarszałkiem Grabowskim w połowie sierpnia i już z początkiem października droga była gotowa.

Współpraca samorządu województwa wielkopolskiego z władzami Mikstatu przynosi wymierne korzyści przede wszystkim mieszkańcom naszej gminy. Na przykład w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” powstały nowe miejsca aktywności społecznej w Przedborowie, Biskupicach Zabarycznych, Komorowie, Kaliszkowicach Kaliskich Kaliszkowicach Ołobockich i Kotłowie. Dodatkowe wsparcie finansowe na zakup niezbędnego wyposażenia otrzymują również miejscowe jednostki OSP, które funkcjonują w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym, co na pewno zauważyli druhowie z Mikstatu i Kaliszkowic Kaliskich, którzy w roku ubiegłym świętowali 90-lecie swoich organizacji.

– Jako samorząd wojewódzki mamy także znaczący wkład w modernizację sieci drogowej, zarówno tej wojewódzkiej, przecinającej jak droga 447 gminę i miasto Mikstat, jak i tej gminnej, która umożliwia lokalną komunikację i dojazd do pól uprawnych. Wspieram też starania burmistrza Mikstatu, który zabiega o budowę obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej, bo zdaję sobie sprawę, jak uciążliwy jest przejazd wielkich tirów przez samo centrum miasta – przyznaje wicemarszałek województwa wielkopolskiego.

Dla samorządowców ważna jest też aktywność organizacji pozarządowych, której źródłem są inicjatywy społeczności lokalnej. – Pełnią one wielką rolę, na przykład w kultywowani lokalnych tradycji, więzi kulturowych, tkaniu niezwykle istotnej i wrażliwej tkanki społecznej, która zwłaszcza teraz, przy tak silnych podziałach politycznych może być naturalnym i bezcennym spoiwem łączącym różne środowiska. W gminie Mikstat wzorem do naśladowania powinno być Stowarzyszenie Przyjaciół Kotłowa i okolic „Wspólne Dobro”, które realizuje różne ciekawe projekty kulturalne, wydawnicze, turystyczne czy ostatnio także rekreacyjne i z powodzeniem pozyskuje dotacje, zarówno z budżetu województwa, jak i z kasy gminy. O to „wspólne dobro”, jakim jest przeszłość, teraźniejszość i przyszłość naszej małej ojczyzny zabiegają w tym przypadku mieszkańcy Kotłowa i Biskupic Zabarycznych, ale także Strzyżewa, z sąsiedniej gminy Sieroszewice, co powinno być wzorem dla innych środowisk. – Łatwo coś podzielić, odłączyć, natomiast wielką sztuką jest integracja, poszukiwanie płaszczyzny porozumienia, budowanie mostów, które wyzwalają w nas te bardziej pozytywne cechy, bez wykluczania kogokolwiek – przekonuje Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.

PK

Nowa droga w Komorowie.
Nowa droga w Komorowie.

 

Marszałek Krzysztof Grabowski (z lewej) i burmistrz Henryk Zieliński.
Marszałek Krzysztof Grabowski (z lewej) i burmistrz Henryk Zieliński.

 Skip to content