Żeby wszyscy czuli się bezpiecznie

W rozmowie z burmistrzem Mikstatu i radnymi miejskimi szef firmy Solano zadeklarował dalszą współpracę w rozwiązywaniu problemów lokalnej społeczności. Przedstawiciel Policji zapewniał, że funkcjonariusze systematyczne patrolują ulice i miejsca wskazywane przez mieszkańców zaniepokojonych obecnością obcokrajowców w mieście.

Firma Solano działa od lat na polskim rynku pracy zajmując się m.in. rekrutacją pracowników zagranicznych dla miejscowych firm. Niedawno z inicjatywy mikstackich samorządowców w gabinecie Henryka Zielińskiego, burmistrza Mikstatu doszło do kolejnego spotkania z Pawłem Sobczakiem, prezesem Solano. Tym razem uczestniczyli w nim także radni miejscy, Krzysztof Mielcarek i Dominik Skrzypczak, którzy ponadto aktywnie angażują się w działania Samorządu Mieszkańców Miasta Mikstat. Obecny był także mł. aspirant Jakub Krysiński z Posterunku Policji w Mikstacie

Rozmowa dotyczyła kwestii współpracy firmy z naszym samorządem oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa w zatrudnianiu i kwaterowaniu obcokrajowców, co zwłaszcza teraz w czasie pandemii koronawirusa jest szczególne ważne. – W trakcie rozmowy przekazaliśmy prezesowi Solano swoje uwagi oraz opinie zgłaszane przez mieszkańców. Kieruje nami troska o zbiorowe bezpieczeństwo, zdrowie oraz potrzeba poprawę atmosfery społecznej w mieście w tym trudnym okresie. Zadaliśmy prezesowi Solano oraz przedstawicielowi Policji szereg pytań dotyczących przede wszystkim kwestii bezpieczeństwa, ale także codziennego bytowania pracowników zagranicznych w naszym mieście. Naszym zdaniem te osoby oprócz szkolenia zawodowego powinny także zapoznać się z przynajmniej podstawowymi zasadami funkcjonowania w naszym kraju. Znajomość przepisów ruchu drogowego, przepisów sanitarnych, utrzymywania czystości, segregowania odpadów, ale także naszych zwyczajów, kultury itp. na pewno pomoże im organizować sobie życie z dala od rodzinnego kraju. Pytaliśmy też czy w miejscach zakwaterowania wywieszony został komunikat o segregowaniu śmieci, który powinni respektować – relacjonuje radny Dominik Skrzypczak.

Radni Krzysztof Mielcarek i Dominik Skrzypczak podczas spotkania podkreślili, że nie są przeciwko emigracji zarobkowej i zatrudnianiu obcokrajowców, bo tak dzisiaj wygląda świat i rynek pracy – a wielu Polaków też pracuje zagranicą. Natomiast muszą być spełnione określone warunki pracy i egzystencji emigrantów, żeby wszyscy czuli się bezpiecznie, a w sytuacjach kryzysowych trzeba stosować procedury ograniczające zagrożenie, pozwalające szybko i skutecznie rozwiązywać ewentualne konflikty.

Prezes Paweł Sobczak stwierdził, że wszelkie sugestie postara się zastosować. Przy okazji starał się też wyjaśnić działania podejmowane w momencie wykrycia ogniska koronawirusa w Mikstacie. – Żeby oddzielić chorych od zdrowych część pracowników trzeba było przekwaterować, ale nie robiły tego tajemnicze „białe ludziki pod osłoną nocy”, tylko pracownicy w ochronnych kombinezonach. Nie wywoziliśmy nikogo w „nieznane miejsca” tylko na przygotowane wcześniej kwatery. Trzeba było także dostarczyć tym ludziom jedzenie i środki czystości – mówił prezes Solano deklarując przy okazji, że zawsze jest gotowy do współpracy z miejscowym samorządem, przedsiębiorcami, służbami sanitarnymi i Policją.

Reprezentujący Policję mł. asp. Jakub Krysiński zapewnił, że funkcjonariusze dostatecznie często patrolują ulice, gdzie zamieszkuje więcej obcokrajowców. Natomiast w czasie wystąpienia ogniska koronawirusa w Mikstacie, na wniosek burmistrza Zielińskiego w mieście pojawiły się dodatkowe patrole, które zapewniły utrzymanie ładu i porządku.

Warto zaznaczyć, że Solano to niejedyna firma świadcząca usługi rekrutacyjne w Mikstacie, a ponadto część pracowników zagranicznych, którzy znaleźli pracę w naszym mieście nie korzystało z pośredników. – I to jest pewien problem, ponieważ tylko z firmą Solano jesteśmy w stałym kontakcie, a prezes Sobczak otwarty jest na współpracę. Natomiast z tą drugą firmą trudno się skontaktować i uzyskać od niej jakiekolwiek informacje – mówi radny Skrzypczak.

PK

W gabinecie burmistrza Mikstatu
W gabinecie burmistrza Mikstatu Paweł Sobczak, prezes Solano (pierwszy z lewej) rozmawiał z radnymi, Krzysztofem Mielcarkiem (drugi z lewej) i Dominikiem Skrzypczakiem (drugi z prawej) oraz mł. asp. Jakubem Krysińskim.


Skip to content