Menu główne

Zmiany w Prawie energetycznym procedowane w Senacie

29 października Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy Prawo energetyczne. Zapisy tej nowelizacji umożliwią dostawcom gazu, w przypadku drastycznych wzrostów cen gazu na giełdzie, rozłożenie w czasie podwyżek cen detalicznych dla gospodarstw domowych.

Przepisy przewidują, że korektę (rekompensatę) tych obniżek cen gazu będzie można wprowadzić dopiero od 1 stycznia 2023 roku, w ciągu 36 miesięcy.

Obecnie ta ustawa jest procedowana w Senacie.

16 listopada Wójt Tadeusz Czajka rozmawiał telefonicznie z Członkiem Zarządu G.EN GAZ ENERGIA Ireneuszem Sawickim na ten temat. Jeżeli przytoczona ustawa wejdzie w życie, to Spółka natychmiast złoży nowy wniosek taryfowy do URE z propozycją niższej ceny detalicznej. Zakładając, że Urząd Regulacji Energetyki upora się z zatwierdzeniem taryfy w ciągu jednego miesiąca, to nowej, niższej taryfy możemy się spodziewać od 1 lutego przyszłego roku.

Materiał na stronie www.tarnowo-podgorne.pl: https://www.tarnowo-podgorne.pl/aktualnosci/procedowane-sa-zmiany-w-prawie-energetycznym/

STOP podwyżkom cen energiiSkip to content