Autobusem po gminie

Transport publiczny

Gminne przewozy pasażerskie o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej nr A1 Mikstat – Kotłów oraz na linii komunikacyjnej nr A2 Kaliszkowice Kaliskie – Biskupice Zabaryczne, których organizatorem jest Miasto i Gmina Mikstat działają już prawie rok.

Stało się to możliwe ponieważ samorząd mikstacki uzyskał na 2022 rok dofinansowanie w łącznej kwocie 101 012,67 złotych (słownie: sto jeden tysięcy dwanaście złotych 67/100) z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Całkowita wartość zadania wynosi 112 236,30 zł.

Dzięki funkcjonowaniu linii komunikacyjnych A1 i A2 mieszkańcy naszej gminy, mogą dotrzeć środkami transportu publicznego do pracy, szkół, placówek służby zdrowia i instytucji kultury.

ŁF

Gminne przewozy pasażerskie o charakterze użyteczności publicznej naSkip to content