Konkurs ekologiczny

URZĄD MIASTA I GMINY W MIKSTACIE OGŁASZA KONKURS EKOLOGICZNY NA ZBIÓRKĘ PAPIERU

ORGANIZATOR KONKURSU:

 • Miasto i Gmina Mikstat ul. Krakowska 17, 63-510 Mikstat.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:

Konkurs skierowany jest do wszystkich szkół i przedszkoli w Gminie Mikstat

 • Publiczne Przedszkole w Mikstacie;
 • Szkoła Podstawowa w Biskupicach Zabarycznych z oddziałem przedszkolnym;
 • Szkoła Podstawowa w Kaliszkowicach Kaliskich z oddziałem przedszkolnym;
 • Szkoła Podstawowa w Kaliszkowicach Ołobockich z oddziałem przedszkolnym ;
 • Szkoła Podstawowa w Mikstacie.

CELE KONKURSU

 • Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży z przedszkoli i szkół w Mieście i Gminie Mikstat.
 • Upowszechnienie nawyków prawidłowej segregacji odpadów „u źródła” zgodnie z obowiązującymi zasadami gospodarowania odpadami.
 • Propagowanie wiedzy na temat odzysku papieru.
 • Promowanie działań recyklingowych, a w szczególności potrzeby prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów papieru.

TRYB ZGŁOSZENIA I TERMIN KONKURSU:

 • Potwierdzenie uczestnictwa w konkursie należy przesłać do 29.02.2020r.
 • Konkurs odbędzie się w dwóch etapach od ( I etap 1 marca do 19 czerwca i II etap od 1 września do 18 grudnia 2020r.)

NAGRODY

 • Organizator konkursu proponuje nagrody dla szkoły, przedszkola która zbierze największą ilość segregowanego papieru, oraz upominki dla wszystkich placówek.
 • Ilość zebranej makulatury będzie przeliczana na ilość uczniów danej placówki (tak aby wszyscy mieli równe szanse).


Skip to content