Mikstacka Arka Noego

Tradycyjnie w odpuście św. Rocha w Mikstacie uczestniczyły tłumy pielgrzymów. Tym razem zwierzęta pobłogosławił biskup kaliski Damian Bryl.

Konie, bydło, alpaki, psy, koty, króliki, kurki, gołębie – wszystkie stworzenia duże, średnie i małe zjawiły się w poniedziałek, 16 sierpnia na wzgórzu u stóp sanktuarium św. Rocha w Mikstacie. Po roku przerwy spowodowanej pandemią COVID-19 dzień niebieskiego patrona miasta ponownie przypominał mała Arkę Noego. Od rana na słychać było szczekanie, miauczenie, buczenie i inne rozmowy naszych braci mniejszych, którzy razem ze swoimi właścicielami stawili się na tradycyjnym wielowiekowym obrzędzie błogosławienia zwierząt, które kilka lat temu, jako pierwsze w Wielkopolsce, zostało wpisane na listę krajowego niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Uroczystość otworzył i powitał gościu ks. kan. Krzysztof Ordziniak, kustosz Sanktuarium św. Rocha w Mikstacie, natomiast ceremonię błogosławienia zwierząt poprowadził nowy biskup kaliski, Damian Bryl.

Wśród gości byli m.in.: Marlena Maląg – minister rodziny i polityki społecznej, senator Ewa Matecka, posłowie: Katarzyna Sójka, Andrzej Grzyb i Tomasz Ławniczak, Tomasz Maciejewski – przewodniczący rady Powiatu Ostrzeszowskiego. Samorząd mikstacki reprezentowali burmistrz Henryk Zieliński i Łukasz Dybul – przewodniczący Rady Miejskiej oraz grupa radnych. Nad bezpieczeństwem pielgrzymów czuwali druhowie z OSP Mikstat, patrol medyczny 1 Szczepu ZHP Ziemi Mikstackiej im. Powstańców Wielkopolskich oraz funkcjonariusze Posterunku Policji w Mikstacie.

PKSkip to content