Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 Roku (PSR 2020):

Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do prac spisowych w ramach Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku na terenie Miasta i Gminy Mikstat.

Kandydat na rachmistrza terenowego powinien spełniać następujące warunki:

1) być osobom pełnoletnią;

2) zamieszkiwać na terenie Miasta i Gminy Mikstat;

3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie;

4) posługiwać się językiem polskim w mowie i w piśmie;

5) nie może być skazanym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Do głównych zadań rachmistrza terenowego należeć będzie:

a) przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich u użytkowników gospodarstw rolnych lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19;

b) zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań,

opracowanym przez Centralne Biuro Spisowe (CBS);

c) przejęcie części zadań innych rachmistrzów terenowych, w sytuacji awaryjnej,

np. gdy zmniejszona zostanie liczba rachmistrzów w gminie lub termin spisu

będzie zagrożony.

Termin składania ofert: od 15 czerwca do 8 lipca 2020 r.

Więcej informacji o naborze oraz formularze zgłoszeniowe dla kandydatów na rachmistrzów terenowych są dostępne do pobrania na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Mikstat BIP ( http://bip.mikstat.pl / Spisy Powszechne / Powszechny Spis Rolny 2020 / Nabór na rachmistrzów terenowych )

– LINK : http://bip.mikstat.pl/cms/15120/nabor_na_rachmistrzow_terenowychSkip to content