Zarządzenie nr 2/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat z dnia 4 stycznia 2024r.

Zarządzenie nr 2/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu Miasta i Gminy Mikstat w 2024 r. pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego – świetlicy środowiskowej w formie opiekuńczej na terenie miasta Mikstat”

Pobierz pliki PDF:Skip to content