Komunikat Starosty Ostrzeszowskiego z dnia 11 maja 2020 roku

Komunikat Starosty Ostrzeszowskiego z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie organizacji pracy starostwa w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Na podstawie § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 697)

Z dniem 18 maja 2020 roku wprowadzam w Starostwie Powiatowym w Ostrzeszowie zmiany w organizacji pracy urzędu polegające na:

1) częściowym dopuszczeniu bezpośredniej obsługi interesantów, z zastrzeżeniem pkt. 3-5.

2) wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, w tym dot. m.in:

 • wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych,
 • decyzji o pozwoleniu na budowę, sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych lub decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,
 • decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydanej na podstawie ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
 • decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów.

 

3) W sprawach tego wymagających – obsługa interesantów przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności; po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty!

4) WYDZIAŁ KOMUNIKACJI będzie obsługiwał wyłącznie interesantów umówionych poprzez systemy rezerwacji: stronę internetową lub telefonicznie.

5) W poczekalniach poszczególnych lokalizacji starostwa obowiązują limity przebywających: 1 osoba na 15 m2

Podstawową formą komunikacji w kontaktach ze starostwem nadal jest kontakt korespondencyjny: telefoniczny, listowny, emailowy, poprzez ePUAP, platformę Cyfrowego Urzędu.

Wnioski i podania można składać w skrzynce podawczej (wejście od ul 21-stycznia)

Druki wniosków do pobrania na stronie internetowej powiatu w zakładce Mam sprawę – druki do pobrania

Mam sprawę – druki do pobrania

Lech Janicki

Starosta Ostrzeszowski

STAROSTWO POWIATOWE w Ostrzeszowie:

Z dniem 18 maja 2020 roku dopuszczona zostaje częściowo bezpośrednia obsługa interesantów.

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI:

Obsługiwani będą wyłącznie interesanci umówieni poprzez system rezerwacji: stronę internetową lub telefonicznie.

Rejestracja internetowa:

http://rejestracja.powiatostrzeszowski.pl/public/

Telefony:

Rejestracja pojazdów : 519 333 090

Prawa jazdy: 519 333 092

Transport OSK SKP Inne : 519 333 094

POZOSTAŁE WYDZIAŁY:

Obsługiwani będą wyłącznie interesanci umówieni telefonicznie!

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Kontakt:

 • ewidencja gruntów: 62 732 00 84,
 • biuro obsługi 62 732 00 86,
 • nieruchomości: tel. 62 732 00 80,
 • mapa numeryczna tel. 62 732 00 85,
 • ośrodek dokumentacji geodezyjnej: 62 732 00 83
 • Wydział Budownictwa i Środowiska (ul Norweska):
 • budownictwo: 62 732 00 95,
 • środowisko: 62 732 00 70,
 • Wydział Zarządzania Drogami Powiatowymi:
 • 62 732 07 60,
 • Wydział Oświaty, Spraw Europejskich, Promocji i Rozwoju:
 • 62 732 00 75, 62 732 00 66
 • Wydział Finansowy: 62 732 00 63,
 • Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich: 62 732 00 45, sprawy obywatelskie 62 732 00 55,
 • Biuro Rady Powiatu/rzecznik prasowy 62 732 00 50
 • Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej: 62 732 00 19, 62 732 00 55
 • Biuro podawcze: 62 732 00 44


Skip to content