Międzynarodowy Konkurs „Kangur matematyczny”

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Biskupicach Zabarycznych zmierzyli się z niezwykle trudnymi, wymagającymi umiejętności logicznego myślenia zadaniami, biorąc udział w Międzynarodowym Konkursie „KANGUR matematyczny”. Konkurs ten należy do jednych z najbardziej prestiżowych i od lat cieszy się niezwykłą popularnością.

Konkurs wywodzi się z Australii, gdzie został zainaugurowany w latach osiemdziesiątych przez światowej sławy popularyzatora matematyki Petera O’Hallorana. W 1990 roku został po raz pierwszy zorganizowany w Europie na terenie Francji i podobnie jak w Australii zyskał od razu dużą popularność. Z inicjatywy matematyków francuskich konkurs ogarniał stopniowo coraz więcej krajów europejskich i nie tylko. Międzynarodowy Konkurs “Kangur matematyczny” jest w chwili obecnej najbardziej masową imprezą matematyczną na świecie. W 1994 roku zostało utworzone towarzystwo “Kangourou Sans Frontières”, skupiające organizatorów konkursu z wszystkich krajów.

Zasięg konkursu jest ogromny, o czym świadczy liczba krajów oraz uczestników biorących w nim udział.  Przykładowo: w roku 2019 udział wzięło 6 179 144 uczestników z 80 krajów a w samej Polsce było ich aż 376 719. W bieżącym roku w samym regionie poznańskim do konkursu zgłosiło się 9032 uczniów.

W Polsce MK „Kangur matematyczny” organizuje Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych a Konkursowi patronują: Wydział Matematyki i Informatyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika oraz Polskie Towarzystwo Matematyczne.

Międzynarodowy Konkurs “Kangur matematyczny” adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych a rozgrywany jest sześciu kategoriach, które obejmują następujące klasy:

Żaczek – klasy 2 szkół podstawowych;

Maluch – klasy 3 i 4 szkół podstawowych;

Beniamin – klasy 5 i 6 szkół podstawowych;

Kadet – klasy 7 i 8 szkół podstawowych;

Junior – klasy I i II liceów i techników, szkoły branżowe I stopnia;

Student – klasy III liceów i techników, III liceów 3-letnich oraz III i IV techników 4-letnich, szkoły branżowe II stopnia.

Konkurs ma charakter jednorazowego testu składającego się z zadań o różnym stopniu trudności. Zadania oraz termin są ustalane przez władze stowarzyszenia Kangourou Sans Frontie`res. Na rozwiązanie testu przeznaczone jest 75 minut a w czasie trwania konkursu uczestnicy nie mogą korzystać z kalkulatorów.

Do udziału w tegorocznej edycji „Km” zgłosiło się 15 uczniów naszej szkoły. Zabezpieczone przed otwarciem, zapieczętowane przez organizatora koperty z zadaniami dla poszczególnych kategorii zostały rozpakowane w obecności wszystkich uczestników. Uczniowie pracowali samodzielnie, w ciszy i skupieniu. Po zakończonej pracy wszyscy uczestnicy zostali obdarowani zabawką logiczną „Zaplątany Kangurek” a karty odpowiedzi zostały przesłane do Poznania – do Organizatora Regionalnego, celem weryfikacji poprawności udzielonych odpowiedzi.

Po wielu tygodniach, nadeszły długo oczekiwane wyniki. Trzeba tutaj zaznaczyć, że komisja konkursowa przyznaje nagrody tylko laureatom – dla wyniku bardzo dobry oraz dla wyróżnień.

Niezwykle miło jest nam poinformować, że wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Biskupicach Zabarycznych znaleźli się nagrodzeni:

– Tobiasz Biały, kl. III – Laureat 120/120 pkt – uczeń uzyskał maksymalną liczbę punktów w kategorii Maluch (przeznaczonej dla uczniów III i IV klasy)

– Liliana Biała, kl. V – wynik bardzo dobry 122,5/150 pkt – kategoria Beniamin (dla uczniów kl. V i VI).

Ponadto Filip Berkowski z kl. II oraz Zuzanna Dziegińska z kl. VIII uzyskali również bardzo wysokie punktacje, natomiast zabrakło im zaledwie kilku punktów, aby otrzymać wyróżnienie w Konkursie.

Jak mówią sami uczestnicy konkursu, zadania nie były łatwe. Dlatego GRATULACJE należą się wszystkim uczniom przystępującym do ich rozwiązania, gdyż wykazali się oni ogromnym zaangażowaniem, poświęcili dużo czasu i włożyli wiele pracy w przygotowania do konkursu. A trzeba pamiętać o tym, że każdy udział w jakichś rozgrywkach, każda aktywność wymagająca myślenia – rozwija nasze kompetencje i umiejętności. Nawet jeśli wyniki konkursu nie dla wszystkich uczniów są zadowalające, to trzeba pamiętać, że wielką nagrodą jest już uczestnictwo w tak renomowanym i prestiżowym konkursie, jakim jest „KANGUR Matematyczny”.

Bernadetta Biała

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Biskupicach Zabarycznych

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Biskupicach Zabarycznych

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Biskupicach ZabarycznychSkip to content