Razem dla mieszkańców

– Żadna złotówka z ponad 1 miliona 200 tysięcy złotych, jakie otrzymaliśmy w tej kadencji z Samorządu Województwa Wielkopolskiego nie została zmarnowana i dobrze służy mieszkańcom – stwierdził Henryk Zieliński, burmistrz Mikstatu podczas spotkania podsumowującego współpracę samorządu gminnego z wojewódzkim w latach 2019-2024. – Cieszę się, że Mikstat aktywnie korzystał z naszych programów i już same nazwy projektów zgłaszanych przez was do naszych konkursów przyciągały uwagę i budziły ciekawość – przyznał Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego podczas wizyty w Mikstacie i Kaliszkowicach Ołobockich.

W Mikstacie Krzysztof Grabowski spotkał się w piątek, 5 kwietnia z burmistrzem Henrykiem Zielińskim, Tomaszem Maciejewskim – przewodniczącym Rady Powiatu Ostrzeszowskiego, Łukaszem Dybulem – przewodniczącym Rady Miejskiej w Mikstacie oraz mikstackimi radnymi: Krzysztofem Mielcarkiem, Dariuszem Puchałą, Jackiem Sikorą i Dominikiem Skrzypczakiem. Po wizycie w ratuszu uczestnicy odwiedzili Stadion Miejski, gdzie w tej kadencji przy wsparciu samorządu wojewódzkiego powstała nowoczesna bieżnia tartanowa oraz szatnie kontenerowe.

W Kaliszkowicach Ołobockich burmistrz Mikstatu, wspólnie z Katarzyną Kaźmierczak – dyrektorką miejscowej szkoły i sołtysem Romanem Dombkiem zaprosili marszałka  na spacer po „Małpim gaju”, czyli urokliwej ścieżce ekologiczno-edukacyjnej, do budowy której samorząd Wielkopolski dołożył swoją cegiełkę. – Mam nadzieję, że dobra współpraca pomiędzy samorządem wojewódzkim i gminnym będzie kontynuowana z korzyścią dla mieszkańców i rozwoju gminy. Za chwilę będą ogłaszane kolejne konkursy, pieniądze są zagwarantowane, także dla Kół Gospodyń Wiejskich. Szykujcie dobre wnioski – mówił marszałek Grabowski na spotkaniu z samorządowcami oraz paniami z KGW i druhami z OSP.

PK  

W kończącej się 30 kwietnia br. kadencji samorządowej 2019-2024 Miasto i Gmina Mikstat pozyskało wsparcie finansowe Samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację 15 projektów inwestycyjnych w łącznej wysokości 1 mln 240 tys. 321 zł. 

Projekty inwestycyjne  realizowane przez samorząd Miasta i Gminy Mikstat

W roku 2019:

1) budowa drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Kaliszkowice Kaliskie (Madera) –  koszt 392 177 zł, w tym 241 600 zł pozyskane z Samorządu Województwa Wielkopolskiego;

2) budowa ścieżki edukacyjnej „Małpi gaj” w Kaliszkowicach Ołobockich – koszt 43 439 zł, w tym dofinansowanie Samorządu Województwa Wielkopolskiego z programu Odnowa Wsi w kwocie 27 868 zł;

3) w budowa siłowni „Fit mamuśki” w Komorowie –  koszt 30 507 zł, w tym dofinansowanie SWW z programu Odnowa Wsi w kwocie 20 354 zł.

W roku 2020:

4) przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Komorów – koszt 399 293 zł, w tym 125 000 dofinansowania Samorządu Województwa Wielkopolskiego;

5)  zagospodarowanie  przestrzeni publicznej w miejscowości Kotłów  pn. „Wielkopolskie Obserwatorium” w konkursie „Pięknieje wielkopolska wieś” – koszt 23 856 zł, w tym dofinansowanie Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” w kwocie 20 360zł.

W roku 2021:

6)  przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Mikstat Pustkowie – koszt 329 515 zł , w tym  224 125 zł dofinansowanie Samorządu Województwa Wielkopolskiego;

7) „Bezpieczna zabawa na wysokości- rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie stadionu miejskiego w Mikstacie” – koszt 27 862 zł, w tym dofinansowanie Samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 18 176 zł.

W roku 2022:

8) „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kaliszkowicach Ołobockich pod nazwą Małpi Gaj” – koszt 44 280 zł, w tym 33 280 zł dofinansowanie Samorządu Województwa  Wielkopolskiego (Program Wielkopolska Odnowa Wsi);

9) „Bieganie po czerwonym dywanie – rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie stadionu miejskiego w Mikstacie” – koszt 302 898 zł, została wykonana tartanowa bieżnia do biegu na 100 m z dofinansowaniem Samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 74 434 zł.

W roku 2023:

10) modernizacja drogi gminnej w Kaliszkowicach Kaliskich – Madera – koszt 548 092 zł,  w tym 296 250 zł dotacja SWW;

11) nowe szatnie na stadionie Miejskim w Mikstacie – projekt „Szatnia na medal” – koszt 259 000 zł, w tym dotacja SWW w kwocie 129 000;

12) modernizacja kuchni z zapleczem w Wiejskim Domu Kultury w Biskupicach Zabarycznych – koszt 147 100 zł, 70 000 zł dotacji SWW.

W roku 2024

13) modernizacja kolejnego odcinka drogi łączącej Mikstat Pustkowie z Kotłowem w ramach przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych – dotacja SWW w wysokości 123 750 zł;

14) tężnia solankowa w Mikstacie – na tę inwestycję samorząd mikstacki pozyskał poprzez „Ostrzeszowską Lokalna Grupę Działania” dotację w wysokości 32 312 zł ze środków UE, których dysponentem jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego;

15) budowa placu zabaw w Mikstacie – dotacji w wysokości  51 547 zł (63,63 % kosztów inwestycji) na realizację projektu pn. „Plac zabaw jako element małej architektury”  ze środków Europejskiego Funduszu Rolne na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, którym zarządza Urząd Marszałkowski w Poznaniu.

W mijającej kadencji Miasto i Gmina Mikstat pozyskało także z SSW 37,9 tys. zł na nasadzenia drzew miododajnych przy drogach publicznych.

W upływającej kadencji SWW wykonał gruntowną modernizację drogi wojewódzkiej nr 447 na odcinku od Antonina do Mikstatu Pustkowia.

Bardzo ważne były także przygotowania do budowy obwodnicy Mikstatu w następnej kadencji.Skip to content