Napisali o nas

 Informacja o niedzielnej uroczystości w Mikstacie, ukazała się także na stronie internetowej powiatu ostrzeszowskiego.

„W miejscu dawnego kirkutu (cmentarza żydowskiego) w lesie niedaleko Mikstatu stanęły granitowe bloki upamiętniające członków mikstackiej Gminy Żydowskiej. To wspólne przedsięwzięcie, potomka mikstackich Żydów Philipa Brilla z Nowego Jorku oraz samorządu miasta i gminy Mikstat.

Uroczyste odsłonięcie pomnika nastąpiło 14 lipca. Przy tablicy z nazwiskami 71 rodzin, które wpisały się w historię Mikstatu, odmówiono kadisz, modlitwę celebrował rabin Żydowskiej Gminy Wyznaniowej we Wrocławiu Dawid Bosok. Psalm 23 „Bóg pasterzem i gospodarzem” odczytał ks. Mariusza Karbowski z Warszawy. Zgodnie z wielowiekową tradycją, osoby uczestniczące w ceremonii otwarcia miejsca pamięci złożyły kamyki na symbolicznym nagrobku. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Żydowskiej Gminy Wyznaniowej we Wrocławiu, władze samorządowe miasta i gminy Mikstat z burmistrzem Henrykiem Zielińskim na czele, przedstawiciele Ośrodka Badań nad Historią i Kulturą Żydów z Południowej Wielkopolski w Ostrowie Wlkp. oraz mieszkańcy Mikstatu. Samorząd powiatowy reprezentował starosta ostrzeszowski Lech Janicki oraz przewodniczący Rady Powiatu Tomasz Maciejewski.”

Tekst i zdjęcia Magdalena KułakSkip to content