Szczęśliwej drogi, już czas…

25 czerwca to jakże wyczekiwany przez wszystkich uczniów dzień. Szczególnie ważny okazał się dla ósmoklasistów kończących Szkołę Podstawową im. Ewarysta Estkowskiego w Mikstacie. Dzięki złagodzonym obostrzeniom mogli oni pożegnać szkołę podczas akademii w hali sportowo-widowiskowej.

W uroczystości oprócz pracowników szkoły i uczniów dwóch klas ósmych wzięli udział goście w osobach:

Posłanki na Sejm RP – pani Katarzyny Sójki, Sekretarz Miasta i Gminy Mikstat – pani Danuty Kamińskiej, przewodniczącej Rady Rodziców – pani Marceliny Biegańskiej i Księdza Dziekana Krzysztofa Ordziniaka.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego pani dyrektor Barbara Ilska powitała zebranych, a następnie oddała głos młodzieży. W części artystycznej pobrzmiewała nutka tęsknoty do czasów minionych, ale i nadziei związanej z nowym etapem życia. Przede wszystkim jednak uczniowie wyrażali wdzięczność wobec pedagogów towarzyszących im w drodze do zdobycia edukacji. Dziękowali też wszystkim innym pracownikom szkoły, bez których nie mogłaby ona sprawnie funkcjonować.

Oprócz piosenek przygotowanych pod kierunkiem pani Sary Rainer, atrakcją były również prezentacje multimedialne, w których można było zobaczyć, jak zmieniali się nasi absolwenci na przestrzeni ostatnich ośmiu lat. Zdjęcia klasowe i grupowe oraz filmiki z różnych wycieczek, uroczystości i wspólnych spotkań wywoływały na twarzach zebranych zarówno uśmiech, jak i łzy.

Zwieńczeniem występu młodzieży przygotowanego pod kierunkiem pani Magdaleny Maj, wychowawczyni klasy VIII A oraz pani Doroty Ślęzak, było wręczenie kwiatów wszystkim pracownikom szkoły. Pieczę nad przygotowaniem dekoracji sprawowała wychowawczyni klasy VIII B, pani Łucja Staniszewska.

Kolejny istotnym momentem było wystąpienie pani dyrektor, Barbary Ilskiej. Przedstawiła ona osiągnięcia absolwentów, podziękowała im za zaangażowanie w życie szkoły. Szczególnie gratulowała tym, którzy zdobyli świadectwa z wyróżnieniem. A byli to:

z klasy VIII A:

  • Katarzyna Baraniak
  • Amelia Cempel
  • Adam Kłokowski
  • Karolina Kowalska
  • Izabela Lerka
  • Maria Mazurkiewicz
  • Marta Mazurkiewicz
  • Nikola Nowak;

z klasy VIII B:

  • Wiktoria Berajter
  • Natalia Binkowska.

Ponadto uczniom szczególnie zaangażowanym w pracę na rzecz społeczności lokalnej zostało przyznane Stypendium im. Franciszka Toboły wręczone przez zaproszonych gości: Posłankę na Sejm RP, panią Katarzynę Sójkę oraz Sekretarz Miasta i Gminy Mikstat, panią Danutę Kamińską. Uhonorowano w ten sposób:

Julię Cieślę, Oliwię Matys, Martę Mazurkiewicz i Nikolę Nowak z klasy VIII A oraz Natalię Binkowską i Julię Goździkowską z klasy VIII B.

Po wręczeniu wszystkich świadectw i nagród głos zabrali zaproszeni goście, życząc absolwentom dobrych wyborów, wytrwałości, wiary w siebie i oczywiście – udanych wakacji!

Pożegnanie klas ósmych dostarczyło wszystkim, a szczególnie uczniom, wiele emocji i wzruszeń. Pozostaje tylko powtórzyć za tekstem piosenki śpiewanej w czasie akademii: „Szczęśliwej drogi, już czas…”.

DOŚSkip to content