PODSUMOWANIE PROJEKTU EDUKACYJNO-EKOLOGICZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BISKUPICACH ZABARYCZNYCH

25 kwietnia akcją ,,Sprzątamy dla Polski’’ zakończyliśmy realizację naszego szkolnego projektu. Poprzez takie działania młodzi ludzie uczą się zachowań proekologicznych, uczestniczą w sprzątaniu swego najbliższego otoczenia. Każde dziecko wie jak należy dbać o środowisko. Ten cykl działań w miesiącu kwietniu miał na celu promowanie ochrony środowiska, poszerzania świadomości ekologicznej i inspirowania do życia w zgodzie z naturą.

Nasze ,,wyjście w teren’’ poprzedził krótki apel z prezentacją połączoną z komentarzem .Nie zabrakło również utworów muzycznych  w wykonaniu Oli i Liliany.

Cel został osiągnięty!!! Każdy z Was może być z siebie dumny!!!

Dziękuję każdemu z Was z osobna!!! Bez Was nie byłoby takich efektów!!!

 

                                                                     Jolanta Grzesiak



Skip to content