Tulipany, róże i „Sto lat”

W przededniu Międzynarodowego Dnia Kobiet burmistrz Henryk Zieliński odwiedził Klub Seniora w Mikstacie z wielkim bukietem kolorowych tulipanów. Kwiaty trafiły oczywiście do pań z najlepszymi życzeniami.

W mikstackim Klubie Senior+ dzień kobiet świętowano 6 marca, a przy okazji klubowicze i goście składali życzenia oraz odśpiewali tradycyjne „Sto lat” solenizantkom: Marii, Kazimierze, Bożenie i Krystynie. Panowie wręczyli koleżankom obchodzącym imieniny róże a wszystkie panie otrzymały tulipany.

Wśród gości, oprócz Henryka Zielińskiego – burmistrz Mikstatu, była również panie: Karolina Chmielewska-Widerska – kierownik MGOPS, Urszula Rosada – dyrektor Biblioteki Publicznej oraz Halina Zadka – kierownik USC. Oczywiście, gospodarze przygotowali pyszny słodki poczęstunek

RedSkip to content