Będzie nowa nawierzchnia

Jeszcze jeden fragment drogi gminnej nr 832549 w Kaliszkowicach Kaliskich zostanie poddany gruntownej modernizacji.  Roboty na odcinku długości 635 metrów wykona wybrana w przetargu ostrzeszowska firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych. Inwestycja w 80 procentach zostanie sfinansowana ze środków rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W czwartek, 18 kwietnia br. Henryk Zieliński – burmistrz Mikstatu podpisał z przedstawicielami wykonawcy: Andrzejem Krowickim – prezesem PRDM i Tomaszem Krowickim – wiceprezesem PRDM umowę w sprawie „Przebudowy drogi gminnej G832549 Mikstat Kaliszkowice Kaliskie”. Koszt realizacji zadania to 408 408 zł – 80 % kosztów pokryje dotacja z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 20 % gmina musi wyłożyć z własnego budżetu. Modernizowana droga otrzyma nową nawierzchnię asfaltową. Zgodnie z umową prace powinny być wykonane w ciągu 6 miesięcy.

Red

Na zdjęciu Maria Piszczałka – UMiG Mikstat, Andrzej Krowicki – prezes PRDM, Tomasz Krowicki – wiceprezes PRDM, Teresa Michalak – skarbnik Mikstatu, Henryk Zieliński – burmistrz Mikstatu, Józef Przybyłek – inspektor nadzoru.
Na zdjęciu Maria Piszczałka – UMiG Mikstat, Andrzej Krowicki – prezes PRDM, Tomasz Krowicki – wiceprezes PRDM, Teresa Michalak – skarbnik Mikstatu, Henryk Zieliński – burmistrz Mikstatu, Józef Przybyłek – inspektor nadzoru.


Skip to content