Z laptopem „na lekcję”

W ramach projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” samorząd mikstacki pozyskał 60 000 zł na zakup sprzętu komputerowego do zdalnego nauczania. We wtorek, 5 maja br. w mikstackim ratuszu burmistrz Henryk Zieliński przekazał laptopy dyrektorom gminnych szkół, którzy następnie na podstawie umowy użyczenia udostępnią komputery uczniom.

Projekt „Zdalna Szkoła” został dofinansowany przez Unię Europejską.

PKSkip to content