Mikstaccy radni z apelem do premiera

Podczas listopadowej sesji Rada Miejska w Mikstacie zaapelowała do Premiera RP o interwencję w sprawie szokujących cen gazu uderzających w koszty utrzymania mieszkańców oraz stabilność finansową gminy.

Na 28. sesji w obecnej kadencji, odbytej w dniu 29 listopada br., radni tradycyjnie spotkali się w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka w Mikstacie. Przyjęte tego dnia uchwały dotyczyły: zmian w budżecie na 2021 r. oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej, informacji o stanie realizacji zadań oświatowych MiG Mikstat za rok szkolny 2020/2021, zmiany w Statucie Miasta i Gminy Mikstat dotyczących inicjatywy uchwałodawczej Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Mikstat oraz Rady Seniorów w Mieście i Gminie Mikstat. Zatwierdzony został program współpracy z organizacjami pozarządowymi na przyszły rok oraz ustalono zostały stawki podatku od nieruchomości, a także od środków transportowych na 2022 r. Rada przyjęła także wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie MiG Mikstat na lata 2022-2023.

Mikstaccy radni podjęli także apel do premiera Mateusza Morawieckiego dotyczący podwyżek gazu. Oto jego treść:

“W ostatnich tygodniach mieszkańcy Gminy Mikstat otrzymali decyzję
o podwyżce cen paliwa gazowego o ponad 170 %! Lokalnym dostawcą jest firma G.EN. GAZ Energia Sp. z o.o. (dostarczająca również paliwo gazowe m.in. do gmin: Buk, Dopiewo, Duszniki, Kaźmierz, Kuślin, Nowy Tomyśl, Opalenica). Zdajemy sobie sprawę ze światowej sytuacji na rynkach energii, jednak skala wzrostu ceny jest szokująca i całkowicie nieadekwatna do zmiany ceny gazu w aktualnej taryfie podmiotu dominującego na rynku paliw gazowych tj. PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Nie sposób jednoznacznie wskazać jednego, odpowiedzialnego za obecny stan rzeczy. Można jednak stwierdzić z całą pewnością, że jest to następstwo wieloletnich zaniedbań systemowych, które nie chronią w należyty sposób konsumentów w tym obszarze. Z naszych ustaleń głównymi przyczynami obecnej sytuacji są:

  • wadliwy mechanizm ustalania cen pomiędzy podmiotami regulowanymi przez URE, które odnosi się do cen notowanych na Towarowej Giełdzie Energii, a powinien
    do realnych i regulowanych przez URE
  • kosztów związanych z wydobyciem paliwa gazowego z lokalnych źródeł znajdujących się w pobliżu naszej gminy,
  • brak możliwości zmiany Sprzedawcy (potwierdzone przez odbiorców w procesach administracyjnych prowadzonych przez URE) paliw gazowych na terenie działania G.EN. GAZ Energia Sp. z o.o., co powoduje, że przy braku mechanizmów rynkowych cena lokalnego dostawcy może być zawyżona,
  • dopuszczenie przez URE do niedozwolonej przez Prawo Energetyczne praktyki subsydiowania skrośnego przez podmiot dominujący PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. polegającej na sprzedaży paliwa gazowego odbiorcom hurtowym po wyższej cenie niż odbiorcom detalicznym.

Nieakceptowalnym skutkiem braku działań w przeszłości i aktualnie jest realne zagrożenie ubóstwem energetycznym wielu naszych mieszkańców. Następstwem ponad dwukrotnie wyższych rachunków za ogrzewanie gazem będzie dramatyczne obniżenie jakości życia, włączając narażenie zdrowia i życia.

Ponadto jest wysoce prawdopodobne, że obserwować będziemy powrót ogrzewania paliwami, od których chcieliśmy trwale odchodzić. To całkowicie zakwestionuje sensowność tego, o co walczyliśmy przez ostatnie lata promując m.in. rządowy program „Czyste Powietrze”. Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat wraz z 40 włodarzami poszkodowanych gmin wystosował już pisma do instytucji: Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Urząd Regulacji Energetyki, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W ramach inicjatywy oddolnej mieszkańcy Gminy Mikstat zwrócili się do posłów reprezentujących nasz okręg.

Jako Rada Miasta i Gminy Mikstat zwracamy się z prośbą do Pana Premiera
o interwencję w tej życiowej dla naszych mieszkańców sprawie. Apelujemy o przyjrzenie się wskazanym przez nas problemom i podjęcie działań, w celu ich rozwiązania.”

PKSkip to content