Światełko pamięci

W 81. rocznicę napaści na Polskę sowieckiej Rosji na grobach symbolizujących martyrologię mikstaczan w XX wieku Henryk Zieliński, burmistrz Mikstatu i Bogdan Małecki, prezes Towarzystwa  Przyjaciół Ziemi Mikstackiej zapalili znicze.

Idzi Roszykiewicz zginął w Powstaniu Wielkopolskim, ale jego grób upamiętnia też ofiary poniesione przez mieszkańców ziemi mikstackiej w wojnie polsko-rosyjskiej 1920 r., na frontach II wojny światowej, w hitlerowskich więzieniach, obozach koncentracyjnych i sowieckich łagrach.

Brunon Szych (ur. 19.09.1911 r. w Mikstacie), magister chemii, kierownik Zakładu Higieny w Stanisławowie, oficer rezerwy artylerii został zamęczony w grudniu 1940 r. w sowieckim łagrze Uchta-Komi.

Na cmentarzu przy kościele św. Rocha w Mikstacie na jednym z grobowców znajduje się też tablica upamiętniające Waleriana Stawskiego, oficera Wojska Polskiego zamordowanego w Starobielsku.

PKSkip to content