Umowa na remont dróg powiatowych podpisana

Dzisiaj w gabinecie starosty podpisano umowę na realizację remontów na drogach powiatu ostrzeszowskiego. W wyniku przetargu nieograniczonego wykonawcą zadania został Zakład Budowy Dróg Henryk Mocny. Podpisy pod umowa oprócz właściciela ZGD Henryka Mocnego złożył Starosta Ostrzeszowski Lech Janicki oraz wicestarosta Zofia Witkowska. Podpisaniu umowy towarzyszył przewodniczący Rady Powiatu Tomasz Maciejewski, który wraz z przewodniczącym Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Ignacym Śmiataczem był inicjatorem Programu modernizacji dróg powiatowych 2020, który polega na realizacji przedsięwzięć drogowych w ścisłej współpracy z samorządami gminnymi.

W ramach podpisanej dzisiaj umowy ZBD Henryk Mocny do 30 listopada wykona remonty masą na gorąco nawierzchni następujących odcinków dróg:
– drogi nr 5315 Miłaszka-Giżyce w Giżycach odc. długości 0,990 km,
– drogi 5333 Biskupice Zabaryczne –Kotłów – dł. odcinka 0,990 km,
– drogi 5334 Bledzianów-Kozły – dł. odcinka 2,260 km, wraz z parkingiem przy Szkole Podstawowej,
– drogi nr 5579 Parzynów-Kobyla Góra w Ignacowie i Parzynowie, dł. odcinka 1,500 km,
– drogi nr 5586 Kraszewice-Czajków, odc. długości 1,000 km w gminie Kraszewice
– drogi 5586 Kraszewice-Czajków w gminie Czajków w m. Wysoty – odc. długości 1,200km
– drogi nr 5592 Doruchów-Bobrowniki w Bobrownikach, dł. odcinka 1,530 km.

W sumie wykonanie remontów na drogach długości 9,470 km kosztować będzie 2 500 987 złotych.

źródło: https://powiatostrzeszowski.pl/umowa-na-remont-drog-powiatowych-podpisana/Skip to content