AKTUALNE OPŁATY ZA WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Mikstat wynosi  29,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca oraz 27,00 zł miesięcznie za mieszkańca który na nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnymi jednorodzinnymi posiada kompostownik przydomowy  na bioodpady stanowiące odpady komunalne.

DRUK DEKLARACJI DO POBRANIA NA STRONIE – bip.mikstat.pl

ZACHĘCAMY DO SAMODZIELNEGO WYPEŁNIANIA DEKLARACJI I SKŁADANIA W SEKRETARIACIE URZĘDU LUB PRZESYŁANIE LISTOWNIESkip to content