Edukacja ekologiczna mieszkańców Miasta i Gminy Mikstat

Pozyskaliśmy środki w wysokości 8000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „ Edukacja ekologiczna mieszkańców Miasta i Gminy Mikstat” na lata 2023-2024.

Zadanie dofinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W ramach edukacji opracowane zostaną materiały edukacyjne, przeprowadzone zostaną zajęcia w placówkach oświatowych oraz warsztaty ekologiczne. Ponadto przeprowadzony będzie konkurs dla mieszkańców Gminy.

Z pozyskanych środków Gmina zakupi też nagrody i gadżety dla uczestników.

Pozyskaliśmy środki w wysokości 8000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „ Edukacja ekologiczna mieszkańców Miasta i Gminy Mikstat” na lata 2023-2024.Skip to content