Problem odpadów rolniczych rozwiązany

Samorząd mikstacki pozyskał z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 75 tys. zł dotacji na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Odpady można było składować w dwóch punktach w Mikstacie i Kaliszkowicach Kaliskich.

Akcja była prowadzona przez dwa dni: 23 i 24 października br. – Deklarację przekazania do utylizacji odpadów złożyło 80 rolników. Planowana waga odpadów do odbioru to 150 ton. Wartość przedsięwzięcia szacowaliśmy na 81  000 zł, z czego dotacja z NFOŚiGW wynosi 75 000 zł. Składować można było folię rolniczą, sznurek, siatkę do owijania balotów, worki po nawozach i opakowania big bag – wyjaśnia Sławomir Czemplik z Urzędu Miasta i Gminy Mikstat.

Punkty składowania znajdowały się w firmie RolMasz w Kaliszkowicach Kaliskich oraz na placu gminnym przy ul. Brzozowej w Mikstacie.

PKSkip to content